Etusivu » Julkisen hankinnan tarjous

Julkisen hankinnan tarjous

Julkisen hankinnan tarjouksen tulisi olla tarjouspyynnön mukainen täydelliseksi laadittu tarjous. Tarjoajana tulee muistaa, että ostaja on tiukasti sidottu tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjoajan ainoa työkalu on tehty tarjous; ei aiemmat asiakassuhteet tai neuvottelut.

Julkisen hankintamenettely on kaksijakoinen prosessi, jossa hankintayksikkö ensiksi voi selvittää rasittaako tarjouksen tekijää jokin laissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi muun määrittelyn lisäksi asettaa vaatimuksia myös tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Hankintayksikkö tekee päätöksen muun muassa mainittuja arviointiperusteita käyttäen ja valitsee ne ehdokkaat, jotka se ottaa mukaan tarjouskilpailuun.

Tarjousten arviointimenettelyssä tarjous valitaan joko hinnaltaan halvimpana tai kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina ovat esimerkiksi laatu ja tekniset asiat, kuten toiminnalliset ominaisuudet sekä ympäristöystävällisyys. Hankintayksikkö saattaa myös arvostaa käyttökustannuksiltaan ja kustannustehokkuudeltaan edullisempia tuotteita enemmän kuin myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea. Ammattiostaja kiinnittää huomiota myös huoltopalveluihin, toimituspäivään tai toimitus- tai toteutusaikaan taikka elinkaarikustannuksiin. Mainitut näkökohdat tulee siis erottua hyvässä tarjouksessa siten, että ostaja voi perustellusti tehdä hankintapäätöksen.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin henkilökuntaan >>