Etusivu » Julkisen hankinnan vahingonkorvaus

Julkisen hankinnan vahingonkorvaus

Julkisen hankinnan vahingonkorvausvelvollisuus käsitellään tarkasti hankintalaissa, jossa määrätään vastuusta vahingonkorvaustilanteissa. Henkilö, joka on toiminut hankintasääntelyn vastaisesti ja siten aiheuttanut vahinkoa ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle, on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Vahinko voi käsittää monenlaisia haittoja, mutta korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen osapuolen tulee pystyä osoittamaan, että hankintaprosessissa on toimittu virheellisesti ja että virheetön menettely olisi todellisuudessa mahdollistanut kyseisen osapuolen voittaa kilpailutus.

On tärkeää huomata, että markkinaoikeus ei käsittele vahingonkorvausasioita, vaan ne on tarvittaessa vietävä toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Lisäksi on syytä muistaa, että hankintalain vahingonkorvaussäännös ei kata tilanteita, jotka liittyvät esimerkiksi toisen osapuolen sopimusrikkomuksiin. Hankintalain vahingonkorvaussäännös koskee ainoastaan vahinkoja, jotka johtuvat suoraan hankintamenettelystä; muista syistä aiheutuneita vahinkoja arvioidaan yleisten vahingonkorvausnormien mukaisesti.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan >>