Etusivu » Julkisen hankinnan vahingonkorvaus

Julkisen hankinnan vahingonkorvaus

Julkisen hankinnan vahingonkorvaus käsitellään hankintalaissa, jossa säädetään vahingonkorvausvastuusta. Se, joka on hankintasääntelyn vastaisella menettelyllä aiheuttanut ehdokkaalle, tarjoajalle tai toimittajalle vahinkoa, on velvollinen korvaaman aiheuttamansa vahingon. Vahingolla tarkoitetaan kaikenlaisia vahinkoja, mutta saadakseen aiheutuneen vahingon korvatuksi, vahinkoa kärsineen osapuolen tulee voida osoittaa, että asiassa on menetelty virheellisesti ja se, että virheettömässä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa kilpailutus itselleen.

Markkinaoikeus ei käsittele vahingonkorvausasioita, vaan asia tulee tarvittaessa saattaa toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi on hyvä muistaa, että hankintalain vahingonkorvausta koskeva säännös ei koske tapauksia, jotka liittyvät esim. toisen osapuolen sopimusrikkomukseen. Hankintalain vahingonkorvaussäännös koskee ainoastaan hankintamenettelystä aiheutuneita vahinkoja, milloin muusta syystä aiheutuneita vahinkoja arvioidaan yleisten vahingonkorvausnormien mukaan.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan >>