Tiesitkö tämän julkisista hankinnoista ja markkinaoikeusasioista

  • Julkista hankintaa koskeva asia saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valitus. Valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon
  • Hankintasääntelyn vastaisesta menettelystä voi aiheutua vahingonkorvausvastuu

Sähköposti: toimisto@legistum.fi

Puhelin: 0207424460

Jätä yhteydenottopyyntö

Toimimme asiakkaidemme avustajina markkinaoikeudessa ja valitus- ja vahingonkorvausasioissa. Näiden lisäksi järjestämme julkisen hankinnan koulutusta. Palveluumme kuuluu lisäksi avustaminen julkisen hankinnan tarjousten laatimisessa ja tarjousten juridinen tarkistaminen.

Asiakkaidemme palautetta

Palveluntarjoaja – Asianajotoimisto Legistum Oy

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Saarijärvellä.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan >>

Julkinen hankinta ja markkinaoikeus

Hankintalainsäädännön tarkoituksena on velvoittaa viranomaiset ja muut hankintayksiköt kilpailuttamaan hankintansa. Julkisissa hankinnoissa on kyse hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Perusajatukseltaan julkiset hankinnat on väline sisämarkkinoiden toteuttamiseen. Kyse on siis osaltaan tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta ja sijoittautumisperiaatteen toteutumisesta.

Markkinaoikeuden yleisin asialuokka on julkisiin hankintoihin liittyvät asiat. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä hankintapäätöksen perusteella, mutta valitus voi koskea myös jotain muuta hankintayksikön ratkaisua, jolla on ollut vaikutusta asianosaisen eli yleensä ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita ja teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

Tarvitsetko neuvoja julkiseen hankintaan liittyvässä asiassa?

Varaa aika maksuttomaan suulliseen arviointiin

Ota yhteyttä