Etusivu » Hyvän tarjouksen tunnusmerkit ja laatiminen

Hyvän tarjouksen tunnusmerkit ja laatiminen

Suosittelemme käyttämään tarjouspyynnön mukaista rakennetta tai sen mukana olevaa lomaketta. Joka tapauksessa on syytä lukea ohjeet tarkkaan ja noudattaa niitä, koska tarjous voidaan joutua hylkäämään pienenkin muotovirheen vuoksi.

Muissa kuin avoimessa menettelyssä tarjoajan tulee tehdä osallistumishakemus. Hakemus tulee tehdä samalla täsmällisyydellä ja tarkkuudella kuin itse tarjous. Pyydetyt todistukset tulee olla ajantasaisia ja riittäviä. Hakemus tulee kokonaisuudessaan lähettää määräajassa ja pyydetyssä muodossa.

Hyvä lähtökohta tarjouksen tekemiseen on, että laaditun tarjouksen on oltava lopullinen, sillä neuvottelut ja muutokset esitettyyn tarjoukseen eivät ole säännönmukaisesti mahdollisia. Kirjallisesta tarjouksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä kaikki tiedot, jotka voidaan huomioida tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vanhojen tarjouksien esittäminen saattaa usein osoittautua täysin turhaksi. Tarjouksen tulee olla käsillä olevaan tarjouspyyntöön räätälöity täydellinen tarjous. Tarjouspyynnön voi kopioida oman tarjouksensa pohjaksi ja näin varmistua, että kaikkiin kohtiin tulee lausuttua ja tarjous vastaa tarjouspyynnön esitysrakennetta ja terminologiaa.

Pääsääntöisesti tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut ja urakat, ellei nimenomaisesti mainita, että tarjoaja voi tarjota myös osan hankinnan kohteesta. Tarjoajan ei missään nimessä kannata esittää omia tai tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja tarjoukseensa. Mikäli tarjouskilpailuun osallistuminen vaatisi tarjouspyynnöstä poikkeavista ehdoista sopimista, tarjoajan tulee harkita mahdollista osallistumistaan uudestaan.

Ennen kuin tarjoaja allekirjoittaa tarjouksensa, tulee kaikkien tarjoukseen sisällytettyjen tietojen ja ehtojen tarjouspyynnön mukaisuus vielä kerran tarkastaa. Tarjoajan tulisikin aina varata riittävät resurssit ja ammattitaito tarjousten laadinnan jokaiseen vaiheeseen. Kun omat voimavarat ja kustannuslaskelmat ovat oikein laskettu, ja mahdolliset alihankkijoiden sopimusjärjestelyt asianmukaisesti laadittu, lähtökohdat tarjouskilpailuun osallistumiselle on olemassa. Tarjouspyynnöt sisältävät lähes aina pyyntöjä esittää dokumentteja yrityksen toiminnasta aina kaupparekisteriotteesta laadunhallinta- ja ympäristöselvityksiin. Tarjoajana yrityksen tulee huolehtia toimintansa huolellisesta dokumentoinnista ja todistusten saatavilla olosta. Asiantuntija-avulla tarjous räätälöidään tarjouspyynnönmukaiseksi.