Etusivu » Markkinaoikeusvalituksen vaikutukset

Markkinaoikeusvalituksen vaikutukset

Hankintaa koskeva asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valitus. Jos hankintapäätökseen haetaan muutosta, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ennen kuin muutoksenhaku-viranomainen on joko antanut väliaikaistoimenpiteitä koskevan päätöksen tai ratkaissut pääasian. Valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Markkinaoikeus voi myös määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti käsittelyn ajaksi.