Etusivu » Julkinen tarjouspyyntö

Julkinen tarjouspyyntö

Julkinen tarjouspyyntö sisältää hankinnan kohteen ja sen toteuttamiseen liittyvien seikkojen kuvaaminen siten, että sen perusteella saadaan vertailukelpoisia tarjouksia. Tämän vuoksi tarjouspyynnön laatimiseen tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää maksutonta sähköistä julkisten hankintojen ilmoituskanavaa HILMA:a. HILMA:ssa tehdään ja julkaistaan ilmoitus EU-laajuisesta sekä kansallisesta hankinnasta. Tarjoajat saavat HILMA:sta tiedon käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Sen jälkeen, kun hankintailmoitus on tehty HILMA:ssa, hankintayksikkö voi halutessaan lähettää tarjouspyynnöt myös suoraan mahdollisille tarjoajille.

Tarjoajan tulee säännönmukaisesti pyytää tarjouspyyntöasiakirjat hankintayksiköltä hankintailmoituksen perusteella, mikäli niitä ei ole muutoin saatavilla. Esimerkiksi avoimessa julkisessa hankintamenettelyssä hankintayksikön tulee toimittaa tarjouspyyntö kaikille halukkaille. Kansallisessa hankinnassa tarjouspyyntö on avoimessa menettelyssä toimitettava viipymättä sitä pyytäneille toimittajille tai saatettava toimittajien saataville sähköisiä menettelytapoja käyttäen.

Tarjouspyynnön antamisessa noudatetaan eri tapoja riippuen siitä, mitä menettelyä hankintaan sovelletaan. Esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävässä avoimessa menettelyssä hankintayksikön on lähetettävä tarjouspyyntö sitä pyytävälle tarjoajalle tietyn ajan kuluessa pyynnöstä, mikäli pyyntö on tehty riittävän ajoissa ennen tarjousajan päättymistä. Hankintayksikkö voi vaihtoehtoisesti asettaa tarjouspyynnön sähköisesti kokonaisuudessaan tarjoajien saataville hankintailmoituksen julkaisemispäivästä lähtien ilmoituksessa mainitussa Internet-osoitteessa. Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntö lähetetään vain niille ehdokkaille, jotka hankintayksikkö on valinnut kyseiseen tarjousmenettelyyn. Tällöin tarjouspyyntö on lähetettävä samanaikaisesti kaikille ehdokkaille. Tarjoajilla tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet saada annetut tiedot ennen tarjousten jättämistä.

Tarjouspyynnön tarkoituksena on hankinnan kohteen ja sen toteuttamiseen liittyvien seikkojen kuvaaminen siten, että sen perusteella saadaan vertailukelpoisia tarjouksia. Tämän vuoksi tarjouspyynnön laatimiseen tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta.

Tarjoajan näkökulmasta ajatellen tarjouspyyntö ja hankintailmoitus määrittelevät sen, mitä hankintayksikkö hankinnaltaan haluaa, jolloin tarjoajan on tehtävä tarjouksensa niiden mukaisesti. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus ovat kuitenkin keskenään sisällöltään ristiriitaisia, hankintailmoituksen sisältö on ratkaiseva.

Tarvitsetko neuvoja julkiseen hankintaan liittyvässä asiassa?

Varaa aika maksuttomaan suulliseen arviointiin

Ota yhteyttä