Etusivu » Julkisen hankinnan sopimustyypit

Julkisen hankinnan sopimustyypit

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalaissa tarkoitettu hankintasopimus kattaa useita eri sopimustyyppejä. Hankintayksikön olisi syytä jo hankintailmoituksessaan tuoda selkeästi esille onko kysymys esimerkiksi palvelun vai tavaran hankinnasta vai näiden yhdistelmästä. Julkisen hankinnan sopimustyypit voi vaihdella merkittävästi.

Hankintasopimus voi olla sopimustyypiltään tavarahankinta tai toimeksiantosopimus. Tavarahankinnassa sovitaan hankintayksikön ja tavarantoimittajan välisestä menettelystä, jossa hankintayksikkö tilaa haluamansa hyödykkeen julkisessa hankintamenettelyssä valitulta tavarantoimittajalta. Toimeksiantosopimuksessa hankintayksikkö sopii esimerkiksi tietyn palvelun, kuten vanhustenhoitopalvelun tilaamisesta palveluntuottajalta. Palveluntuottaja ei toimi hankintayksikön valvonnan alaisena, vaan on sitoutunut sovitun palvelun tuottamiseen hankintayksikön asettamien vaatimusten eli hankintasopimuksen mukaisesti. Toimeksiantosopimusta voidaan nimittää myös palveluhankintasopimukseksi.

Eräänä hankintasopimuksen tyyppinä on rakennusurakkasopimus. Julkisena hankintana toteutettu rakennusurakkasopimus ei poikkea merkittävästi muista rakennusurakkasopimuksista, vaan kyse on julkisia hankintoja koskevan sääntelyn ja rakennusurakan yhteensovittamisesta.

Erityinen sopimustyyppi on puitejärjestelysopimus. Puitejärjestely on toimintamalli, jossa on osallisena yksi tai useampi hankintayksikkö sekä yksi, kolme tai useampi toimittaja. Tarkkaa ja yksiselitteistä määritelmää puitejärjestelylle ei voida antaa, mutta puitejärjestelysopimuksen tarkoituksena on sopia kyseisen sopimuksen voimassaoloaikana tehtävien yksittäisten hankintasopimusten ehdoista. Puitejärjestelyjä voidaan tehdä esimerkiksi hankinnoissa, joissa hyödykkeiden hinnat tai tekniikka kehittyvät nopeasti. Puitejärjestelyllä luodaan edellytykset ja määritetään ehtoja varsinaisen hankinnan toteuttamiselle. Puitejärjestelyyn kuuluvan tuotteen tai tavaran hankinnasta sovitaan aina itsenäisellä hankintasopimuksella puitesopimuksen osapuolien kesken.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin henkilökuntaan >>