Etusivu » Julkisten tarjousten arviointi ja päätös

Julkisten tarjousten arviointi ja päätös

Julkisten tarjousten arvioinnin toisessa vaiheessa hankintayksikkö vertailee tarjouksia keskenään ja valitsee sen, joka on hankintayksikön kannalta joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Tämä valinta tehdään hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden perusteella, jotka voivat vaihdella hankinnan luonteen ja tavoitteiden mukaan.

Vertailuperusteina voi olla esimerkiksi tarjotun tuotteen tai palvelun laatu ja tekniset ominaisuudet, kuten toiminnalliset ominaisuudet ja suorituskyky. Lisäksi hankintayksikkö voi ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden, käyttökustannukset, kustannustehokkuuden sekä mahdolliset myynnin jälkeiset palvelut ja tekninen tuki. Näitä vertailuperusteita käyttämällä hankintayksikkö voi arvioida tarjousten kokonaisarvoa ja valita parhaiten tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon.

Ammattiostajan näkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota myös huoltopalveluihin, toimituspäivään tai toimitus- ja toteutusaikaan sekä mahdollisiin elinkaarikustannuksiin. Nämä tekijät voivat vaikuttaa hankinnan kokonaisedullisuuteen ja auttaa varmistamaan, että valittu tarjous vastaa parhaiten hankintayksikön tarpeita ja tavoitteita.

Lopullinen päätös tarjouksen hyväksymisestä tehdään vertailuperusteiden perusteella, ja se perustuu objektiiviseen ja avoimeen arviointiin, joka tukee hankinnan tehokasta ja oikeudenmukaista toteutusta.