Etusivu » Julkisten tarjousten arviointi ja päätös

Julkisten tarjousten arviointi ja päätös

Julkisten tarjousten arviointi on kaksivaiheinen. Ensin arvioidaan ehdokkaan tai tarjouksen kelpoisuutta ja soveltuvuutta, jonka jälkeen arvioidaan tarjouksia. On syytä muistaa, että tarjoajan soveltuvuus on eri kysymys kuin ostettava asia. Toisessa vaiheessa tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka on hinnaltaan halvin. Hankintayksikkö ei voi käyttää molempia kriteerejä samanaikaisesti.

Tarjousten arviointimenettelyssä tarjous valitaan joko hinnaltaan halvimpana tai kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina ovat esimerkiksi laatu ja tekniset asiat, kuten toiminnalliset ominaisuudet sekä ympäristöystävällisyys. Hankintayksikkö saattaa myös arvostaa käyttökustannuksiltaan ja kustannustehokkuudeltaan edullisempia tuotteita enemmän kuin myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea. Ammattiostaja kiinnittää huomiota myös huoltopalveluihin, toimituspäivään tai toimitus- tai toteutusaikaan taikka elinkaarikustannuksiin.