Etusivu » Julkisten tarjousten valinta

Julkisten tarjousten valinta

Julkisten tarjousten valinta on keskeinen vaihe hankintaprosessissa, ja se perustuu tarkkaan arviointiin ja vertailuun asetettujen kriteerien perusteella. Kun tarjoukset on vastaanotettu, hankintayksikkö aloittaa tarjousten arvioinnin tarjouspyynnön mukaisuuden ja vertailuperusteiden osalta. Hankintamenettely on prosessi, jonka alussa hankintayksikkö selvittää rasittaako tarjouksen tekijää jokin laissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi muun määrittelyn lisäksi asettaa vaatimuksia esimerkiksi tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle sekä ammatilliselle pätevyydelle. 

Ensinnäkin, hankintayksikkö varmistaa, että tarjoukset vastaavat tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja ehtoja. Tämä voi sisältää muun muassa tarjottujen tuotteiden tai palveluiden teknisen sopivuuden, hinnoittelun ja toimitusehdot. Tarjousten on oltava tarjouspyynnön mukaisia, jotta ne voidaan ottaa huomioon jatkossa.

Sen jälkeen hankintayksikkö suorittaa tarjousten pisteytyksen vertailuperusteiden perusteella. Vertailuperusteet voivat vaihdella hankinnan luonteen ja tavoitteiden mukaan, mutta ne voivat sisältää esimerkiksi laatua, teknisiä ominaisuuksia, toimitusaikataulua, ympäristöystävällisyyttä ja hintaa. Jokaiselle vertailuperusteelle voidaan antaa ennalta määritelty painoarvo, joka vaikuttaa tarjouksen kokonaispistemäärään.

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voidaan valita joko hinnaltaan halvimpana tai kokonaistaloudellisesti edullisimpana, riippuen siitä, mitkä vertailuperusteet ovat hankintayksikön prioriteetteja. Tärkeää on, että valintaperusteet ovat avoimia, objektiivisia ja syrjimättömiä sekä että ne liittyvät suoraan hankinnan kohteeseen ja tavoitteisiin.

Näin hankintayksikkö varmistaa, että valinta perustuu tarjousten todelliseen laatuun ja sopivuuteen sekä että se edistää avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta julkisissa hankinnoissa.