Etusivu » Julkisten tarjousten valinta

Julkisten tarjousten valinta

Hankintamenettely on prosessi, jonka alussa hankintayksikkö selvittää rasittaako tarjouksen tekijää jokin laissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi muun määrittelyn lisäksi asettaa vaatimuksia esimerkiksi tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle sekä ammatilliselle pätevyydelle. Hankintayksikkö tekee päätöksensä mainittuja arviointiperusteita käyttäen ja tarvittaessa valitsee ne ehdokkaat, jotka se ottaa mukaan tarjouskilpailuun.

Tämän jälkeen hankintaprosessi jatkuu tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arvioinnilla ja tarjousten pisteyttämisellä. Tarjousten arviointimenettelyssä tarjous valitaan joko hinnaltaan halvimpana tai kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina ovat esimerkiksi laatu ja tekniset asiat, kuten toiminnalliset ominaisuudet sekä ympäristöystävällisyys.

Asetettujen vertailuperusteiden tulee käydä selville hankintailmoituksesta ja/tai tarjouspyynnöstä, liittyä hankinnan kohteeseen, mitata tarjouksen edullisuutta ja olla objektiivisia eli ei syrjiviä, mielivaltaisia taikka rajoittamattoman vapauden antavia. Ilmoitettuja perusteita ei voi laajentaa vertailussa ja muutenkin asetettuja perusteita on käytettävä, jos ne ilmoitettu.