Etusivu » Hankintasopimuksen odotusaika

Hankintasopimuksen odotusaika

Hankintasopimuksen odotusaika viittaa aikaan, jonka kuluessa hankintayksikkö odottaa tarjousaikojen päättymisen ja tarjousten arvioinnin jälkeen ennen kuin se solmii virallisen sopimuksen valitun tarjoajan kanssa. Tämä aika on välttämätön, jotta hankintayksikkö voi suorittaa tarjousten tarkastuksen ja arvioinnin sekä varmistua tarjoajan pätevyydestä ja tarjouksen vastaavuudesta asetettuihin vaatimuksiin.

EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista. Tämä on hankintasopimuksen odotusaika. Odotusaikasääntelyä ei sovelleta kansallisissa hankinnoissa, palveluiden käyttöoikeussopimuksissa eikä myöskään suorahankinnoissa, vaikka tästä olisi tehty vapaaehtoinen ennakkoilmoitus. Lisäksi odotusajan noudattamisesta on säädetty poikkeamismahdollisuuksia julkisista hankinnoista annetussa laissa.

Hankintasopimuksen odotusaika voi vaihdella hankinnan laadusta, monimutkaisuudesta ja sovellettavista säännöksistä riippuen. Odottamisen aikana hankintayksikkö voi myös käydä neuvotteluja valitun tarjoajan kanssa tarkentaakseen sopimusyksityiskohtia tai saadakseen lisätietoja tarjouksesta. Tämä aika voi myös käsittää mahdolliset muutoksenhakuprosessit, jos muut osapuolet haluavat contestoida hankintapäätöksen.

Hankintasopimuksen odotusaika on olennainen vaihe, joka takaa, että kaikki tarjoukset käsitellään oikeudenmukaisesti ja että valittu tarjoaja täyttää kaikki hankinnalle asetetut vaatimukset. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden varmistua siitä, että kaikki tarpeelliset käytännön järjestelyt voidaan tehdä ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

On tärkeää, että hankintayksikkö noudattaa sovellettavia lainsäädännöllisiä määräaikoja ja ilmoittaa kaikille osapuolille odotusajan pituudesta sekä mahdollisista muutoksenhakumenettelyistä. Tämä edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tarjoaa kaikille asianosaisille mahdollisuuden valvoa ja ymmärtää hankintaprosessin vaiheita.