Etusivu » Hankintasopimus

Hankintasopimus

Hankintasopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (hankintalaki 1:5.1 §).

Onnistunut hankintamenettely on luonnollisesti tärkeä tavoite, mutta vain pieni osa onnistunutta hankintaa. Lopullisen hankintasopimuksen sisältö ja tavoitteet tulee olla hankintayksikön tiedossa jo ennen kuin hankintailmoitus tai tarjouspyyntö julkistetaan tarjoajien saataville. Sopimuksen tulee nimittäin vastata olennaisilta osiltaan sitä, mitä hankintayksikkö on hankintailmoituksessaan ilmoittanut ja tarjouspyynnössään pyytänyt sekä sitä, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt. Mikäli hankintasopimus tai sen täytäntöönpano poikkeavat hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi suorahankinnaksi.

Julkisiin hankintoihin erikoistuneet lakimiehemme