Etusivu » Hankinnan muutoksenhaku

Hankinnan muutoksenhaku

Hankintapäätökseen tai muuhun hankintayksikön tekemään ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintaoikaisun hankintayksikölle. Hankinnan muutoksenhaku on tilanne, jossa asianosainen tekee sekä hankintaoikaisun että valituksen markkinaoikeuteen hankintapäätöksestä tai muusta hankintayksikön tekemästä ratkaisusta, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Tämä on usein nopein ja kustannustehokkain keino saada korjaus mahdolliseen virheeseen tai epäkohtaan. Oikeussuojakeinojen käyttäminen on sidottu määräaikoihin, minkä vuoksi asianosaisen tulee viipymättä tarkistaa saatuansa tiedon päätöksestä tai ratkaisusta, että päätös tai ratkaisu on tehty oikein.

Hankintayksikön tulee käsitellä hankintaoikaisu viivytyksettä, ja sen päätöksestä on ilmoitettava asianosaisille. Mikäli asianosainen ei ole tyytyväinen hankintayksikön tekemään päätökseen hankintaoikaisusta, hänellä on oikeus viedä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituksen tekeminen markkinaoikeuteen on noudatettava tiukkoja määräaikoja, joten asianosaisen on syytä olla tarkkana näiden kanssa.

Asianosaisen kannattaa lukea hankintayksikön päätös tarkkaan ja arvioida, onko asiassa todella menetelty virheellisesti vai johtuuko tarjouksen mahdollinen hylkääminen tai huono sijoittuminen jostain muusta syystä. Saattaa olla, että mahdollinen hankinnan menettelyvirhe johtuu hankintayksikön erheellisestä tarjousten vertailusta esim. pisteyttämisen osalta, mutta huono menestyminen voi johtua myös tarjoajan omasta tarjouksesta.

Markkinaoikeus toimii itsenäisenä tuomioistuimena ja käsittelee julkisen hankinnan muutoksenhakua. Markkinaoikeus voi kumota hankintayksikön päätöksen ja velvoittaa hankintayksikön tekemään uuden päätöksen, jos se katsoo, että hankintaprosessissa on tapahtunut virheitä tai epäkohtia.

Mikäli ensiarvioinnista huolimatta ratkaisu tai päätös ei tunnu oikealta, asiaa on selvitettävä tarkemmin ja tarvittaessa käytettävä asiantuntija-apua.

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin henkilökuntaan >>