Etusivu » Hankintaoikaisu

Hankintaoikaisu

Asianosaisilla on käytössään erityinen oikeussuojakeino, koska hankintamenettelyissä on olennaista saada menettely oikaistua mahdollisimman nopeasti. Vuonna 2010 voimaan tullut lakiuudistus lisäsi lakiin säännökset hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisu on menettelyltään hallintolakiin perustuvia oikaisumahdollisuuksia joustavampi.

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty alalla toimivaa yrittäjää, jolla olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus tietyn ajan kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Hankintayksikkö voi hankintaoikaisun vuoksi tai omasta aloitteestaan poistaa virheellisen päätöksensä taikka peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu virheeseen. Tarvittaessa hankintayksikön on keskeytettävä hankinta, mikäli virhettä ei voida korjata hankintaoikaisulla. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

Tarvitsetko neuvoja julkiseen hankintaan liittyvässä asiassa?

Varaa aika maksuttomaan suulliseen arviointiin

Ota yhteyttä

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan >>