Etusivu » Hankintamenettelyn vaikutus tarjouspyyntöön

Hankintamenettelyn vaikutus tarjouspyyntöön

Tarjouspyynnön antamisessa noudatetaan eri tapoja riippuen siitä, mitä menettelyä hankintaan sovelletaan. Esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävässä avoimessa menettelyssä hankintayksikön on lähetettävä tarjouspyyntö sitä pyytävälle tarjoajalle tietyn ajan kuluessa pyynnöstä, mikäli pyyntö on tehty riittävän ajoissa ennen tarjousajan päättymistä. Hankintayksikkö voi vaihtoehtoisesti asettaa tarjouspyynnön sähköisesti kokonaisuudessaan tarjoajien saataville hankintailmoituksen julkaisemispäivästä lähtien ilmoituksessa mainitussa Internet-osoitteessa. Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntö lähetetään vain niille ehdokkaille, jotka hankintayksikkö on valinnut kyseiseen tarjousmenettelyyn. Tällöin tarjouspyyntö on lähetettävä samanaikaisesti kaikille ehdokkaille (hankintalain 42 ja 69–70 §:t).