Etusivu » Hankintamenettelyn vaikutus tarjouspyyntöön

Hankintamenettelyn vaikutus tarjouspyyntöön

Hankintamenettelyn valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, miten tarjouspyyntö muotoillaan ja millaisia ehtoja siihen liitetään. Tarjouspyyntö on keskeinen väline, jonka avulla hankintayksikkö kerää tarjouksia ja valitsee toteuttajan. Tässä joitakin huomioita eri hankintamenettelyjen vaikutuksista tarjouspyyntöön:

 1. Avoimet menettelyt:

  • Vaikutus tarjouspyyntöön: Tarjouspyynnön on oltava avoin ja selkeä, koska se on avoinna kaikille potentiaalisille tarjoajille. Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta, kriteereistä ja arviointiperusteista ovat keskeisiä.
  • Tarjouspyynnön tiedottaminen: Tarjouspyyntö julkaistaan tarjoajien saataville ilmoituksessa mainitussa Internet-osoitteessa. Avoimessa menettelyssä on tärkeää, että tarjouspyyntö on helposti löydettävissä ja saavutettavissa kaikille kiinnostuneille.
 2. Rajoitetut menettelyt, neuvottelumenettelyt ja kilpailulliset neuvottelumenettelyt:

  • Vaikutus tarjouspyyntöön: Tarjouspyyntö lähetetään rajoitetulle joukolle ehdokkaita. Tämä mahdollistaa tarkemman ja räätälöidyn tarjouspyynnön, joka voi sisältää yksityiskohtaisempia teknisiä vaatimuksia ja erityistarpeita.
  • Neuvottelumenettelyissä: Tarjouspyyntö voi olla joustavampi, mahdollistaen neuvottelut tarjoajien kanssa. Tarjouspyynnössä tulee olla selkeät ohjeet neuvotteluvaiheeseen ja mahdollisesti myös vaihtoehtoisten tarjousten huomioimiseen.
 3. Hankintailmoituksen ja sähköisen julkaisun käyttö:

  • Vaikutus tarjouspyyntöön: Hankintayksikkö voi valita julkaista tarjouspyynnön hankintailmoituksessa ja/tai sähköisessä järjestelmässä. Tämä vaikuttaa tarjouspyynnön näkyvyyteen ja saavutettavuuteen. Julkaisumuodon valinnassa on huomioitava potentiaalisten tarjoajien käyttämät kanavat.
 4. Dynaaminen hankintajärjestelmä:

  • Vaikutus tarjouspyyntöön: Dynaamisessa hankintajärjestelmässä (DPS) tarjouspyynnöt voivat olla jatkuvasti avoinna. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja nopean reagoinnin tarpeisiin. Tarjouspyyntö voi olla yleinen, ja tarjoajat voivat liittyä järjestelmään milloin tahansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valittu hankintamenettely vaikuttaa suoraan tarjouspyynnön sisältöön ja muotoon. On tärkeää, että tarjouspyyntö on laadittu huolellisesti ja avoimesti, mahdollistaen kilpailijoiden tasapuolisen kohtelun ja tarjouskilpailun onnistumisen.