Etusivu » Hankintapäätös

Hankintapäätös

Hankintalain mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaan tai tarjoajan asemaan vaikuttavista ratkaisuistaan päätös, joka on perusteltava. Hankintayksikön on siten mahdollista tehdä myös kesken hankintamenettelyn ratkaisuja, jotka vaikuttavat tarjoajien tai ehdokkaiden asemaan. Tällöin myös nämä päätökset on tehtävä kirjallisesti ja perusteltava. Perustelujen on oltava niin yksityiskohtaiset, että päätöksen saanut asianosainen voi päätellä, että onko hankintayksikkö toiminut velvoittavan lainsäädännön mukaisesti.

Hankintapäätöksestä tulee käydä ilmi valittu tarjous, tarjouksen valintaperuste, ja mikäli kokonaistaloudellista edullisuutta on käytetty perusteena sen arviointiperusteet. Hankintapäätös perusteluineen ja oikaisuohje sekä valitusosoite on annettava tiedoksi kaikille menettelyissä mukana olleille, mukaan lukien häviäjät, hylättyjen tarjousten tekijät ja ehdokkaat, jotka eivät saa mahdollisessa rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntöä. Hankintalaissa ei ole määräaikaa päätöksen tiedoksiannoille. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan, päätös tulisi kuitenkin antaa tiedoksi mahdollisimman nopeasti. Uusittu hankintalaki mahdollistaa myös sähköiset tiedoksiannot.