Etusivu » Hankintapäätös

Hankintapäätös

Hankintapäätös perusteluineen ja oikaisuohje sekä valitusosoite on annettava tiedoksi kaikille menettelyissä mukana olleille, mukaan lukien häviäjät, hylättyjen tarjousten tekijät ja ehdokkaat, jotka eivät saa mahdollisessa rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntöä. Hankintapäätöksen sisältö on olennainen osa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä hankintamenettelyssä. Valitun toimittajan nimeäminen, hankinnan kohde, määrä ja kokonaishinta ovat vain muutamia keskeisiä osia päätöksen sisällöstä. Lisäksi päätöksessä tulee selkeästi tuoda esiin valintaperusteet ja niiden soveltaminen tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintapäätöksestä tulee käydä ilmi valittu tarjous, tarjouksen valintaperuste, ja mikäli kokonaistaloudellista edullisuutta on käytetty perusteena, sen arviointiperusteet.

Hankintalaissa ei ole määräaikaa päätöksen tiedoksiannoille. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan, päätös tulisi kuitenkin antaa tiedoksi mahdollisimman nopeasti. Uusittu hankintalaki mahdollistaa myös sähköiset tiedoksiannot.

Hankintapäätöksen sisältö

Hankintayksikön on avattava päätöksessä valitun hankintamenettelyn perusteet ja perusteltava, miksi kyseinen tarjous valittiin muiden vaihtoehtojen joukosta. Jos kokonaistaloudellinen edullisuus on ollut valintaperusteena, on päätöksessä oltava avoin selvitys siitä, miten tämä kriteeri on arvioitu ja mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen.Hankintayksikkö laatii hankinnan päätteeksi hankintapäätöksen, jossa esitetään hankintamenettelyn lopputulos. Hankintapäätöksessä todetaan ainakin kuka on valittu toimittaja, mikä on hankinnan kohde ja määrä sekä hankinnan kokonaishinta.

Muita hankintapäätöksessä olevia tietoja ovat valittu hankintamenettely perusteluineen sekä tiedot tarjoajien poissulkemisesta tai hylkäyksestä. Hankintapäätöksessä myös perustellaan valinta- ja vertailuperusteet tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintalain mukaan hankintayksikön on siis tehtävä ehdokkaan tai tarjoajan asemaan vaikuttavista ratkaisuistaan hankintapäätös, joka on perusteltava. Hankintayksikön on siten mahdollista tehdä myös kesken hankintamenettelyn ratkaisuja, jotka vaikuttavat tarjoajien tai ehdokkaiden asemaan. Tällöin myös nämä päätökset on tehtävä kirjallisesti ja perusteltava. Perustelujen on oltava niin yksityiskohtaiset, että päätöksen saanut asianosainen voi päätellä, että onko hankintayksikkö toiminut velvoittavan lainsäädännön mukaisesti.

Hankintapäätös ja hankintäpäätöksen lainmukaisuus

Hankintapäätöksen avoimuus ja perusteltu sisältö ovat siten olennaisia elementtejä, jotka tukevat reilua ja lainmukaista hankintamenettelyä sekä antavat osapuolille mahdollisuuden varmistaa, että päätös on tehty asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Päätöksen perustelujen yksityiskohtaisuus on avainasemassa. Ne eivät ainoastaan valaise hankintayksikön ratkaisuja, vaan myös mahdollistavat asianosaisille ymmärryksen siitä, miten hankintayksikkö on toiminut lain edellyttämällä tavalla. Tarkat perustelut auttavat myös mahdollisten oikaisuvaatimusten ja valitusten tekemisessä, sillä päätöksen saanut osapuoli voi arvioida päätöksen lainmukaisuutta ja tarvittaessa pyytää sen korjaamista tai tehdä valituksen.

Tarvitsetko neuvoja julkiseen hankintaan liittyvässä asiassa?

Kysy meiltä!

Ota yhteyttä