Etusivu » Julkisen hankinnan väliaikainen järjestäminen

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Hankinnan väliaikainen järjestäminen voi olla tarpeen tilanteissa, joissa hankintayksikkö on joutunut valituksen kohteeksi markkinaoikeudessa. Tässä tapauksessa hankintayksikkö voi päättää järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen julkiseen hankintamenettelyyn osallistuneelta tarjoajalta tai aiemmalta toimittajalta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää valittajan oikeutta saada asia käsitellyksi markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöksellä valittajan vaatimuksesta hankintayksikön päätös voidaan kumota osittain tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä kohtaa hankinta-asiakirjoissa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä, tai velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Tämä tarkoittaa, että vaikka hankinta olisi järjestetty väliaikaisesti, markkinaoikeudella on valta puuttua hankintaprosessiin ja korjata mahdolliset virheet tai epäselvyydet. Näin varmistetaan, että hankinta toteutetaan oikeudenmukaisesti ja lainmukaisesti kaikkien osapuolten kannalta. Hankintayksikön on noudatettava markkinaoikeuden päätöksiä ja tarvittaessa tehtävä muutoksia hankintaprosessiin niiden perusteella.