Etusivu » Tarjoaja

Tarjoaja

Tarjoaja on palveluntarjoaja, joka on jättänyt tarjouksen julkisen hankinnan toteuttamiseksi. Julkisista hankinnoista johtuu monenlaisia vaatimuksia liiketoiminnalle tarjoajien näkökulmasta. Hankintamarkkinat ja tarjouspyyntöjen seuranta asettavat osaltaan vaatimuksia, mutta tarjouskilpailuun osallistuminen, tarjouksen laatiminen, hankintasopimuksen tekeminen ja sopimuksen toteutus asettavat uuden hankintalain ja kynnysarvojen osalta uudenlaisia vaatimuksia liiketoiminnan harjoittamiselle. Myös muut sopimuskaudelle tyypilliset tilanteet, kuten sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen irtisanominen ja purkaminen sopimusrikkomuksen perusteella ovat osa ennakoivaa riskien hallintaa, jonka avulla saavutamme asiakkaillemme huomattavia kustannussäästöjä.