Etusivu » Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Asianosainen voi tehdä sekä hankintaoikaisun että valituksen markkinaoikeuteen hankintapäätöksestä tai muusta hankintayksikön tekemästä ratkaisusta, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Oikeussuojakeinojen käyttäminen on sidottu määräaikoihin, minkä vuoksi asianosaisen tulee viipymättä tarkistaa saatuansa tiedon päätöksestä tai ratkaisusta, että päätös tai ratkaisu on tehty oikein.

Asianosaisen kannattaa lukea hankintayksikön päätös tarkkaan ja arvioida, onko asiassa todella menetelty virheellisesti vai johtuuko tarjouksen mahdollinen hylkääminen tai huono sijoittuminen jostain muusta syystä. Saattaa olla, että mahdollinen menettelyvirhe johtuu hankintayksikön erheellisestä tarjousten vertailusta esim. pisteyttämisen osalta, mutta huono menestyminen voi johtua myös tarjoajan omasta tarjouksesta. Mikäli ensiarvioinnista huolimatta ratkaisu tai päätös ei tunnu oikealta, asiaa on selvitettävä tarkemmin ja tarvittaessa käytettävä asiantuntija-apua.