Etusivu » Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. (93§) Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa kuitenkaan estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan hankintayksikön päätös kumota osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä, tai velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä.