Etusivu » Odotusaika

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista. Odotusaikasääntelyä ei sovelleta kansallisissa hankinnoissa, palveluiden käyttöoikeussopimuksissa eikä myöskään suorahankinnoissa, vaikka tästä olisi tehty vapaaehtoinen ennakkoilmoitus. Lisäksi odotusajan noudattamisesta on säädetty poikkeamismahdollisuuksia julkisista hankinnoista annetussa laissa.